Ladislav Chylek

Medové odpoledne 2024

Medové odpoledne

Úspěšná akce medové odpoledne na chatě Včela

Galerie obsahuje celkem 6 obrázků.

Podívejte se jak se nám akce vydařila.

Děkujeme všem, kteří akci připravili, pomohli a také návštěvníkům, kteří se přišli pobavit.

Medové odpoledne na chatě Včela

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka

na výroční členskou schůzi ZO ČSV Dobrá,

která se koná v sobotu 23. října 2021 v  zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobraticích. Začátek schůze je ve 14:00 hodin, prezence od 13:30 hod.

Program:

  1. Zpráva o činnosti a hospodaření

  2. Zpráva kontrolní a revizní komise

  3. Návrh plánu činnosti a hospodaření v roce 2021/2022

  4. Zhodnocení nákazové situace

  5. Diskuse

  6. Projednání a schválení usnesení

  7. Občerstvení

  8. Přednáška přítele Ing.Čestmíra Gazdy na téma „Ošetřování včelstev během roku“

  9. Závěr

Účast na členské schůzi je jednou ze základních povinností každého člena ČSV.

Za výbor základní organizace:

Ing. Lumír Dvorský

předseda

Dobrá dne 1.10. 2021 tel: 602 51517

Tradiční grilování na chatě včela 2020

Přijďte i letos posedět a ugrilovat nějaké to maso na naší chatě v Dobré.
Grilování proběhne 29.8.2020 od 15 hod.

Jste srdečně zváni.
Prosíme potvrďte svou účast předsedovi do 22.8.
Děkujeme.

Společné tavení vosku a brigáda

Dne 11.4.2020 proběhne v areálu včela v Dobré
Tavení vosku ve vařáku naší organizace.

Chcete li si vytavit vaše souše, jste vítání.

Zároveň proběhne brigáda na údržbu areálu. Dobrovolníci jsou vítání.

Akce se uskuteční pokud to umožní okolnosti kolem Coronaviru.

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka
na výroční volební členskou schůzi Českého svazu včelařů, ZO ČSV Dobrá,
která se koná v sobotu 22. února 2020 v Restauraci „OBECNÍK“ v Dobré. Začátek schůze je ve 14:00 hodin, prezence od 13:30 hod.
Program:
1. Zpráva o činnosti a hospodaření
2. Zpráva kontrolní a revizní komise
3. Návrh plánu činnosti a hospodaření v roce 2020
4. Zhodnocení nákazové situace pracovníkem KVS
5. Diskuse
6. Volby do výboru ZO
7. Projednání a schválení usnesení
8. Občerstvení
9. Přednáška profesionálního včelaře, přítele Jaroslava Juráně na téma „Prevence kolapsu včelstev“
10. Závěr

Účast na členské schůzi je jednou ze základních povinností každého člena ČSV.
U prezence si bude možno objednat oddělky a matky.
Za výbor základní organizace:

Ing. Lumír Dvorský
předseda

Pozvánka na smažení vaječiny 2019

Vážení přátelé!
ZO ČSV Dobrá zve všechny včelaře a jejich rodinné příslušníky na smažení vaječiny v areálu „Včela“ , které se uskuteční v sobotu 22.7. od 15:00 hodin.
P.S. Vajíčka , plavky a strunné nástroje s sebou.

S pozdravem,
Předseda

Včela!!! – Ostrava Černá louka