Společné tavení vosku a brigáda

Dne 11.4.2020 proběhne v areálu včela v Dobré
Tavení vosku ve vařáku naší organizace.

Chcete li si vytavit vaše souše, jste vítání.

Zároveň proběhne brigáda na údržbu areálu. Dobrovolníci jsou vítání.

Akce se uskuteční pokud to umožní okolnosti kolem Coronaviru.