Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka

na výroční členskou schůzi ZO ČSV Dobrá,

která se koná v sobotu 23. října 2021 v  zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobraticích. Začátek schůze je ve 14:00 hodin, prezence od 13:30 hod.

Program:

  1. Zpráva o činnosti a hospodaření

  2. Zpráva kontrolní a revizní komise

  3. Návrh plánu činnosti a hospodaření v roce 2021/2022

  4. Zhodnocení nákazové situace

  5. Diskuse

  6. Projednání a schválení usnesení

  7. Občerstvení

  8. Přednáška přítele Ing.Čestmíra Gazdy na téma „Ošetřování včelstev během roku“

  9. Závěr

Účast na členské schůzi je jednou ze základních povinností každého člena ČSV.

Za výbor základní organizace:

Ing. Lumír Dvorský

předseda

Dobrá dne 1.10. 2021 tel: 602 51517