Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka
na výroční volební členskou schůzi Českého svazu včelařů, ZO ČSV Dobrá,
která se koná v sobotu 22. února 2020 v Restauraci „OBECNÍK“ v Dobré. Začátek schůze je ve 14:00 hodin, prezence od 13:30 hod.
Program:
1. Zpráva o činnosti a hospodaření
2. Zpráva kontrolní a revizní komise
3. Návrh plánu činnosti a hospodaření v roce 2020
4. Zhodnocení nákazové situace pracovníkem KVS
5. Diskuse
6. Volby do výboru ZO
7. Projednání a schválení usnesení
8. Občerstvení
9. Přednáška profesionálního včelaře, přítele Jaroslava Juráně na téma „Prevence kolapsu včelstev“
10. Závěr

Účast na členské schůzi je jednou ze základních povinností každého člena ČSV.
U prezence si bude možno objednat oddělky a matky.
Za výbor základní organizace:

Ing. Lumír Dvorský
předseda