vcelaridobra

Tradiční grilování na chatě včela 2021

Pozvánka na včelařské odpoledne

ZO ČSV Dobrá zve včelaře a jejich rodinné příslušníky na přátelské setkání spojené opékáním masa v areálu „Včela“ v Dobré , které se uskuteční v sobotu 14.srpna od 14:30 hod.
Občerstvení zajištěno!
Prosíme o potvrzení účasti do středy 11. srpna.

Pozvánka na smažení vaječiny 2021

Pozvánka

na tradiční smažení vaječiny v areálu „ Včela „ ZO ČSV Dobrá, které se koná v sobotu 22. května 2021 od 15:00 hodin.
Vezměte s sebou potřebné propriety a rodinné příslušníky.
Pitný režim zajištěn.

Prosím potvrďte obratem svoji účast s počtem osob!

Změna termínu – Pozvánka na smažení vaječiny 2020

Pozvánka

na tradiční smažení vaječiny v areálu „ Včela „ ZO ČSV Dobrá, které se koná v sobotu 27. června 2020 od 15:00 hodin.
Vemte s sebou potřebné propriety a rodinné příslušníky.
Pitný režim zajištěn.

Prosím potvrďte obratem svoji účast s počtem osob!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka
na výroční členskou schůzi Českého svazu včelařů, ZO ČSV Dobrá,
která se koná v sobotu 16. března 2019 v Restauraci „OBECNÍK“ v Dobré. Začátek schůze je ve 14:00 hodin, prezence od 13:30 hod.
Program:
1. Zpráva o činnosti a hospodaření
2. Zpráva kontrolní a revizní komise
3. Návrh plánu činnosti a hospodaření v roce 2019
4. Výsledky vyšetření zimní měli na varroázu a následná opatření – zhodnocení nákazové situace
5. Diskuse
6. Projednání a schválení usnesení
7. Občerstvení
8. Přednáška profesionálního včelaře, přítele Jaroslava Juráně na téma „Práce na včelnici během včelařského roku“
9. Závěr

Účast na členské schůzi je jednou ze základních povinností každého člena ČSV.
Za výbor základní organizace:
Ing. Lumír Dvorský
Dobrá dne 24.2 2018 tel: 602 515176

Pf 2019

Krásné a veselé prožití vánočních svátků a sťastný nový rok. Přeje ČSV ZO Dobrá.

Pozvánka na zahrádkářskou a včelařskou výstavu

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobratice a Českého svazu včelařů Dobrá

srdečně zvou na

Zahrádkářskou a včelařskou výstavu,

která se bude konat

v pátek 5.10. od 14.00 hod. do 21.00 hod a v sobotu 6.10. od 8.00 hod. do 15.00 hod.

v Obecníku

Součástí výstavy budou soutěže O nejhezčí jablko a O nejzajímavější kuriozitu.

Všichni zájemci, kteří se budou chtít pochlubit svými zahrádkářským umem příp. se zúčastnit soutěží, mohou nosit své výpěstky do Obecníku ve čtvrtek od 16.00 hod.

 

Tradiční grilování na chatě včela

I letos se po pořádá grilování masa na naší chatě v Dobré.
Grilování proběhne 18.8.2017.

Prosíme zájemce potvrďte svou účast předsedovi do konce měsíce července.
Děkujeme.

Kurz chovu matek 9.6.2018

ZO ČSV Dobrá pořádá spolu se včelařským spolkem kurz chovu matek.

Akce proběhne v areálu chaty Včela v sobotu 9.6. od 9:00.
Pokud si chcete přelarvit pl. materiál, tak si nezapomeňte donést potřebné vybavení.
Účast prosím potvrďte do čt. 7.6.

Předseda

Vzorky zimní měli 2018

Vzorky zimní měli odevzdejte nejpozději do 2.2.2018 příteli Rusínkovi. cestou svých důvěrníků.

Jde o zákonnou povinnost – vzorky musí odevzdat každý včelař! Organizovaný nebo neorganizovaný.

Pokud jste v ochranném pásmu tak do jednoho kelímku (vzorku) měl od max. 10 včelstev.
Pokud jste mimo ochranné pásmo tak do jednoho kelímku (vzorku) měl od max. 25 včelstev.

Příspěvek na výměnu starých úlů!

Vážení přátelé, pokud máte zájem o výměnu úlů co nejdříve kontaktujte Karla Švrčinu nebo Lumíra Dvorského. Viz Kontakty
Děkuji za pozornost
Citace emailu:

Přejí hezký den,

podmínky pro čerpání by měly být stejné jako v loňském roce tj.příspěvek 1300 Kč na úl a každý může vyměnit 3-10 úlů,za podmínek,že stejný počet komisionálně zlikviduje.Jinak ale konečné podmínky budou ve smlouvě z MSK,kterou ještě nemáme a tak věřím,že nedozná velkých změn oproti loňskému roku.Pokud by změny nastaly budu ihned žadající informovat meilem.Množství financí o které budeme žádat závisí na požadavcích jednotlivých ZO,kde budeme chtít uspokojit všechny včelaře,jelikož v letošním roce bude tento příspěvek poslední rok.

Věřím,že to takto postačí na vysvětlenou Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M