Pozvánka na výroční členskou schůzi 2023

Pozvánka

na výroční členskou schůzi ZO ČSV Dobrá,

která se koná v sobotu 25. března 2023 v

 zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobraticích. Začátek schůze je ve 14:00 hodin, prezence od 13:30 hod.

Program:

  1. Zpráva o činnosti a hospodaření

  2. Zpráva kontrolní a revizní komise

  3. Návrh plánu činnosti a hospodaření v roce 2023/2024

  4. Zhodnocení nákazové situace pracovníkem KVS

  5. Diskuse

  6. Projednání a schválení usnesení

  7. Občerstvení

  8. Přednáška přítele Ing.Hynka Labaje na téma „Včelí pastva“

  9. Závěr

Účast na členské schůzi je jednou ze základních povinností každého člena ČSV.

Za výbor základní organizace:

Ing. Lumír Dvorský

předseda

Dobrá dne 28.2. 2023 tel: 602 515176