Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka
na výroční členskou schůzi Českého svazu včelařů, ZO ČSV Dobrá,
která se koná v sobotu 16. března 2019 v Restauraci „OBECNÍK“ v Dobré. Začátek schůze je ve 14:00 hodin, prezence od 13:30 hod.
Program:
1. Zpráva o činnosti a hospodaření
2. Zpráva kontrolní a revizní komise
3. Návrh plánu činnosti a hospodaření v roce 2019
4. Výsledky vyšetření zimní měli na varroázu a následná opatření – zhodnocení nákazové situace
5. Diskuse
6. Projednání a schválení usnesení
7. Občerstvení
8. Přednáška profesionálního včelaře, přítele Jaroslava Juráně na téma „Práce na včelnici během včelařského roku“
9. Závěr

Účast na členské schůzi je jednou ze základních povinností každého člena ČSV.
Za výbor základní organizace:
Ing. Lumír Dvorský
Dobrá dne 24.2 2018 tel: 602 515176