Výsledek vyšetření na MVP

V návaznosti na oznámení o výskytu MVP na území působnosti naší ZO, oznamujeme všem členům, že povinná vyšetření proběhla a výsledek je negativní.
Tedy bez nálezu u všech odeslaných vzorků.