Příspěvek na výměnu starých úlů!

Vážení přátelé, pokud máte zájem o výměnu úlů co nejdříve kontaktujte Karla Švrčinu nebo Lumíra Dvorského. Viz Kontakty
Děkuji za pozornost
Citace emailu:

Přejí hezký den,

podmínky pro čerpání by měly být stejné jako v loňském roce tj.příspěvek 1300 Kč na úl a každý může vyměnit 3-10 úlů,za podmínek,že stejný počet komisionálně zlikviduje.Jinak ale konečné podmínky budou ve smlouvě z MSK,kterou ještě nemáme a tak věřím,že nedozná velkých změn oproti loňskému roku.Pokud by změny nastaly budu ihned žadající informovat meilem.Množství financí o které budeme žádat závisí na požadavcích jednotlivých ZO,kde budeme chtít uspokojit všechny včelaře,jelikož v letošním roce bude tento příspěvek poslední rok.

Věřím,že to takto postačí na vysvětlenou Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M