Spolupráce

COLOSS: Novinky pro účastníky projektu

coloss

Vážené včelařky, vážení včelaři,
v odkazu zde je dokument s novinkami týkajícími se projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev.
Inspirativní čtení a příjemný předvánoční čas Vám přeje

Jiří Danihlík
národní koordinátor projektu

Plný odkaz na článek: https://drive.google.com/file/d/0ByAc7x1TFedFVFVMZ1BSd21pc00/view?usp=sharing

 

 

Trutowisko Murcki – XV. setkání slezských včelařů

Základní organizace ČSV v Dobré Vás zve na zájezd na XV. setkání slezských včelařů, který se uskuteční v neděli 10 července 2016 v Trutowisku v Murckach na polaně Hamerla (za Bialsko-Bialou), pořádané Śląskim Związkem Pszczelarzy w Katowicach.

Na programu je slavnostní včelařská mše, včelařský trh, ukázka tamního zařízení a vzdělávání.
Setkání je ideální možností k nákupu včelařský potřeb, včelích matek a dalších potřeb – obrovský výběr a dobré ceny i kvalita – a k výměně zkušeností s polskými včelaři.Občerstvení zajištěno na místě.

Pokud se přihlásí dostatek zájemců, bude vypraven autobus s předpokládanou dobou odjezdu
kolem sedmé hodiny z Dobré a návratem odpoledne. Zájemci se mohou hlásit na
ivopolednik@seznam.cz do 25.6.2016.

Informace budou dále aktualizovány na:

http://www.portalpszczelarski.pl/artykul/1055/xv_spotkanie_pszczelarzy_laskich_na_trutowisku_w_murckach.html

http://www.vcelari-dobra.cz/

http://www.portalpszczelarski.pl/artykul/1055/xv_spotkanie_pszczelarzy_laskich_na_trutowisku

Peděkování- Klub seniorů Vyšní Lhoty

Klub seniorů ve Vyšních Lhotách děkuje touto cestou ZO Českého svazu včelařů v Dobré, jmenovitě
jejímu předsedovi p. Petru Vitulovi za zajištění dvou přednášek p. MUDr.Jany Hajdůškové na téma
„Med a jeho význam pro lidský organismus“ a „Včelí produkty pro zdraví člověka“. Obě přednášky
měly mezi našimi členy velice kladný ohlas a přispěly k rozšíření našich znalostí v této zajímavé
problematice. Rovněž tak děkujeme  p. Aleně Křibíkové za vedení kurzu pečení a zdobení vánočních
perníčků . Tento kurz se těšil nebývalé pozornosti  a zájmu nejen našich členů, ale i široké veřejnosti,
která má do seniorského věku ještě hodně daleko.
Přijměte ještě jednou naše poděkování  a věříme, že naše spolupráce bude i  v letošním roce
pokračovat.

za  klub seniorů
Jan Kohut

Ve Vyšních Lhotách, 11.3.2016

Finanční podpora, která má smysl.

Předseda ZO Dobrá Petr Vitula bilancoval podporu dvou největších firem v regionu,  které přispěly nemalou částkou na rozvoj činnosti včelařů. Jednalo se o ArcelorMittal Ostrava a automobilku Hyundai.

„Tyto firmy každoročně investují velké objemy financí do ekologie svých provozů, ale nezapomínají ani na podporu konkrétních projektů. Jsem rád, že si uvědomují nezastupitelnou úlohu včel pro život,“ říká Petr Vitula, předseda ZO Dobrá. ArcelorMittal Ostrava tak letos v rámci dotačního programu podpořil částkou 21 tisíc korun projekt „Environmentální výchova mládeže“. V rámci tohoto projektu byly pořízeny včelí úly a ochranné pomůcky, které slouží pro potřeby seznamování mladých lidí s oborem včelařství. Úly jsou umístěny v areálu Klubu včelařů a slouží k praktickému včelaření.  „Od společnosti Hyundai jsme v rámci programu „Dobrý soused“ získali 50 tisíc korun. Finance sloužily k nákupu kotle na dezinfekci a vyvařování včelích rámků,“ uvedl P. Vitula.

Foto: Pavel Možíš vcelari-dobra.cz

Vytvořme novou krajinu

Nabídka spolupráce pro naše zemědělce

Rádi bychom nový rok 2016 započali nabídkou spolupráce mezi včelaři a zemědělci.  V tomto roce je totiž možné požádat o dotaci na nektarodárný biopás.  Jedná se o součást dotace v rámci AEKO, což je jedno ze stěžejních plošných opatření PRV 2014-2020.

Cílem je osetí pásů zemědělské půdy nektarodárnými rostlinami a podpora populací opylovačů a přirozených nepřátel škůdců na orné půdě.
Ve stručnosti jde o vytvoření biopásů o šířce 6 – 24 m  a délce min. 30 m.
Dotace činí 591 EUR/ha.

Získají nejen včelaři a zemědělci, ale i krajina samotná

Naše včelky tedy nebudou odkázané jen na řepku, ale přibydou jim další nektarodárné rostliny jako je komonice, vikev či divizna a různé druhy jetelovin.  V biopásech najdou útočiště  predátoři či parazitoidi polních škůdců, což určitě naši zemědělci uvítají. Vytvářením biopásů podstatně ovlivníme ráz krajiny. Názorný příklad vidíme u našich rakouských nebo německých sousedů. Při projíždění těmito státy můžeme spatřit  pole, oddělené kvetoucími remízky, na které je radost pohledět.

Podrobnosti viz dokument Agro-envi_BIOPASY

Text a foto: Pavel Možíš
vcelari-dobra.cz

Použité zdroje: UPRAVENÁ  METODIKA  K  PROVÁDĚNÍ   NAŘÍZENÍ  VLÁDY č. 75/2015 Sb., pro rok 2015 (na období 2014-2020)